Month: August 2012

Зеленият чайЗеленият чай

Азиатците са всепризнати със здравословните си обичаи, традиции и кухня. Може би и това е причината, когато видим представител на тяхната раса, да изпитаме известни затруднения относно определяне на възрастта