Menu

Month: July 2016

Тъгата на творците

Битува схващането, че най-добрите произведения на изкуството, било то музикални, изобразителни, филмови, танцови или каквито и да било други, се