Tag: поезия

Нравственият кодекс на християнството в творчеството на Васил ЛазаровНравственият кодекс на християнството в творчеството на Васил Лазаров

Може ли в днешно време християнството да намери отзвук в творчеството? Лесно ли се създава творба на писменото слово, пропита с християнски мотиви и заредена с нравствения кодекс на религията?