Menu

Tag: 100 години от рождението

Павел Вежинов, фантазията на българския гений

Днес по-сериозно:Едно от най-добрите български произведения, които съм чела, е повестта Бариерата на Павел Вежинов. Ако имате време, хвърлете й