Menu

Tag: изследвания

До колко трябва да се доверяваме на лекарите?

В България в последно време медицинската грижа стана повече търговска дейност, отколкото в грижа. Сега по всякакъв начин се правят

Болест ли е старостта?

Не се бях замисляла за старостта като болестно състояние, но ето че модерни изследвания като че ли се опитват да