Menu

Tag: социалната размяна

Що е то социална ангажираност?

Една от най-простите дефиниции за социална ангажираност би била способността на човек да взема участие в обществени дейности като част