Tag: социалната размяна

Що е то социална ангажираност?Що е то социална ангажираност?

Една от най-простите дефиниции за социална ангажираност би била способността на човек да взема участие в обществени дейности като част от някаква социална група, т.е. в основата стои колективизмът. Тук