Month: December 2018

МиннгкабауМиннгкабау

Разположена в западната и централна част на остров Суматра, Индонезия. Разположена в западната и централна част на остров Суматра, Индонезия, тази етническа група е най-голямата матриархална общност в света. Тук