Миннгкабау

Разположена в западната и централна част на остров Суматра, Индонезия. Разположена в западната и централна част на остров Суматра, Индонезия, тази етническа група е най-голямата матриархална общност в света. Тук правото на собственост се предава само и единствено по майчина линия. Мъжете се считат за гости в дома на жените си. Легендата разказва, че след смъртта на крал Махараджо Дираджо една от неговите три съпруги – Пути индо Джалито, установява контрол върху държавата и така слага на тази така рядко срещана социална структура. 

Google+ Comments