Month: September 2019

Прераждането при древните народиПрераждането при древните народи

Прегледът на съществуващите учения за прераждането сред примитивните народи и традиционната представа за него сред изчезналите цивилизации от миналото неудържимо ни насочва към древната земя на мистериите, убежището на мистиците