Прераждането при древните народи

Прегледът на съществуващите учения за прераждането сред примитивните народи и традиционната представа за него сред изчезналите цивилизации от миналото неудържимо ни насочва към древната земя на мистериите, убежището на мистиците и окултисте от миналото, земята на Изида, домът на строителите на пирамидите, народът на Сфинкса – Египет. Независимо дали тези хора са наследници на народа на унищожената Атлантида, домът на древната мъдрост, или са нов народ, който е преоткрил древните учения, остава неоспорим фактът, че когато се проследят корените на всяко старо окултно или мистично учение, откриваме, че постепенно ни отвеждат към земята на Сфинкса като източник на тази скрита истина. Сфинксът е подходящ символ на този удивителен народ – неговите плътно затворени устни сякаш подканят да се задават върховните въпроси и човек усеща, че може би от тези здраво стиснати устни ще бъде доловен тихо прошепнат отговор към ухото, което е готово да го чуе и възприеме.

Google+ Comments