Tag: сведения

Древните Египтяни според ХеродотДревните Египтяни според Херодот

Преди много векове Херодот е казал за египтяните: „Египтяните са първите, които издигат теорията, че човешката душа е неунищожима и когато тялото на някой човек умре, тя влиза в някое