Древните Египтяни според Херодот

Преди много векове Херодот е казал за египтяните: „Египтяните са първите, които издигат теорията, че човешката душа е неунищожима и когато тялото на някой човек умре, тя влиза в някое ново тяло, което е готово да я приеме; и когато премине през всички сътворени форми на сушата, във водата и въздуха, тя влиза отново в човешкото тяло, родено за нея; и този цикъл на съществуване на душата продължава 3 000 години.“

Учението за прераждането е ясно различимо, макар и скрито, в основата на езотеричните учения. Те на свой ред са скрити в езотеричните концепции на египтяните , които по-късно били излагани на обикновения народ, докато истината била запазена само за малцина, които били готови за нея.

Египетските мистици от вътрешния кръг вярвали и разбирали вътрешните истини за прераждането и въпреки че пазели грижливо в тайна езотеричните учения, отделни части от тях се изплъзвали от тяхната опека и попадали в умовете на хора от широките народни маси. Те жадно ги поглъщали, както можем да се уверим от изучаването на достигналите до нас откъслечни исторически сведения, издълбани върху камък и запечатани върху керамика. Тези хора не само приемали учението за прераждането, но Египет бил в действителност дом на най-висшите окултни учения.

Google+ Comments