Интересни факти за древните учения от Изтока

Обичам да чета всякаква литература и ми доставя удоволствие да надниквам и в най-тесните и неразкрити кътчета на света. Какво е кармата? Съществува ли прераждане? Кое е възникнало първо – яйцето или кокошката? Отговорите на всички тези въпроси остават неразгадани.

Според учението на древните Магове от Изтока, преди влизането на състоянието на блаженство, душата е готова да направи преглед на всичките си прераждания, разбирайки ясно връзката между тях и натрупвайки по този начин изобилие от практическа мъдрост, която, според тях, ще ѝ помогне в следващата ѝ роля като помощник на бъдещите народи, които ще се появят на земята. Маговете учели, че щом всички живи същества – нещо повече, всички съществуващи неща, органични и неорганични, – не са нищо повече от проявление на Единствения живот и Единственото същество, то висшето знание съдържа в себе си чувството за осъзната връзка и братство между всичко и всички.

А вие интересувате ли се от по-нестандартна литература?

Google+ Comments