Прям или да?

Нали знаете известния цитат от “Хамлет” “Да бъдеш или да не бъдеш”?

Много го харесвам понеже има дълбока символика в него и започнеш ли да размишляваш върху неговите думи, може да тръгнеш в различни посоки на мисълта.

3334898451_57834b6128В този ред на мисли аз имам един въпрос с подобна тематика, който искам да ви задам. И предварително ще ви кажа, че неговият отговор е заключен в самия въпрос: Да бъдем или да преми с останалите хора? Мисля, че в каквато и ситуация да се намираме, най-удачният път за действие е да сме директни и открити. За каквото и да става дума, колкото повече се протака във времето, толкова по-лошо може да стане. Ако се опитвате да скриете нещо, рано или късно, то ще изплува. А ако нещата се изяснят максимално рано, толкова по-добре за всички.

Няма смисъл да се опитвате да прикриете грешка, да се преструвате, че нещо или някой ви дразни или да имитирате заинтересованост, когато ви е скучно. Аз самата обичам да импровизирам, но има много голяма разлика между импровизация и преиначаване.

Колкото по-директни сте, колкото по-често и по-ясно казвате, каквото мислите, толкова по-добре. Няма да се отметна от думите си, защото искрено вярвам в тях. Смятам, че подобно поведение е индикатор за искреност и откровеност у хората.

Google+ Comments