Природата на човека според езотеричните учения

Без да се спираме на темата за различните мнения в отделните школи, отнасящи се до природата и характера на душата, можем да кажем, че всички те са съгласни, че природата на човека е сложна, състояща се от няколко обвивки, тела или елементи.

Различните обвивки, от по-грубите към по-духовните, се отстраняват заедно с напредването на душата по пътя към нейното съвършенство. Тази класификация на слоевете на човешкото съществоследва принципа за разгръщане от нисшето към висшето:

1. Физическото тяло
2. Жизненост и жизнена сила
3. Астрално тяло
4. Животинска душа
5. Човешка душа
6. Духовна душа
7. Божествен дух

В съвременната философска мисъл на западния свят откриваме, че прераждането привлича голямо внимание. Западните философии от последните сто години подхождат към темата с ново внимание и разбиране. Учението успя да прикове даже и вниманието на широката общественост. Днес американските и европейски списания са пълни със стихотворения и разкази, основаващи се върху подобни идеи.

Google+ Comments