Мои ли са обществените проблеми?

2-societyКакво точно разбираме под обществен проблем? Кога един обикновен проблем се превръща в социален? Това са въпросите, които първоначално искам да изясня, преди да продължа с разсъжденията. Проучих нещата и ето на какво се натъкнах – очевидно един проблем става обществен, когато значителен брой от хора се чувстват засегнати от него. Но нека задълбаем още малко. Проблемът трябва да е предизвикан от фактори извън контрола на отделния индивид.

Трябва да отбележим, че отделните общества не е задължително да възприемат едно и също нещо като социален проблем. Но пък също е възможно да съществуват универсални обществени проблеми като престъпност, злоупотреба с наркотични вещества, глад, бедност, расизъм и домашно насилие.

Отдавна съм наясно с изброените по-горе проблеми на 21-и век, а това, че по някакъв начин ме засягат непряко, а по-скоро косвено, защото ме карат да чувствам неспокойствие, автоматично ги прави и мои. Все пак и аз живея в това общество и дори да не съм се сблъсквала с тях лично, не мога да ги отричам. И все пак за мен те остават някак абстрактни, някъде там в далечината. Хем искам да се ангажирам и да направя нещо, хем искам да се предпазя от тази сурова действителност.

Google+ Comments