Да се откроиш от тълпата

В последно време все повече хора се опитват да бъдат различни, ярки, открояващи се от тълпата. Може би това е комплекс, който се проявява като проекция на вековния стремеж на владетели, партии и политически режими, да приравнят хората и да не им позволяват да се отклоняват от поставените допустими рамки.

Истината е, че по този начин на владетелите им било много по-лесно да контролират масите. Не е имало никаква друга причина за въвеждането на този тип правила, които са отричали различието, свободомислието, отклоняването от общоприетите модели на поведение и прочие.

След като обществата преживяха своеобразен катарзис и се опитаха да дадат свобода на мнението (поне привидна), започнаха бавно, но сигурно да се изказват на глас теми и неща, които до този момент са се смятали за теми “табу”.

Говорим за дълъг процес, който е белязан от две Световни войни, сблъсък на идеологии и разбиране за живота и обществото. Последната голяма промяна идва с масовото навлизане на компютрите и интернет технологиите, които правят комуникацията на хората във почти всички части на света изключително лесна и безпрепятствена. По този начин хората получиха възможност да вземат пример от по-развитите общества от своето и да вземат готови модели (които не е гаранция, че ще проработят в техните общества, но поне знаят до какъв резултат се стремят).

Новото поколение, вече родено в това време на информация и уважение към идентичността, се опитва по всякакъв начин да покаже своята идентичност. Да я изкрещи и натрие в лицата на всички онези закостенели “старчоци”, които се опитват да им кажат, че трябва да следват определени норми. Демонстрация, която говори единствено за несигурност.

Защото ако на нашите родители и дори от части на нас самите са ни казвали как трябва да се държим и какви трябва да бъдем, то на днешните младежи им е дадена свобода, благодарение на която те самите да преценят това за себе си. Трудното в това е, че това е дълъг и сериозен процес, през който не всеки човек е способен да премине, за да разбере себе си в действителност. Но пък в същото време на всички им се иска да бъдат ярки и талантливи, за могат да пеят, танцуват или рисуват, което е твърде напрягащо ако всъщност не притежаваш подобни заложби.

Това не означава, че няма да се откроиш от тълпата. Означава, че има други направления, в които си добър…

Google+ Comments