Природата на човека според езотеричните ученияПриродата на човека според езотеричните учения

Без да се спираме на темата за различните мнения в отделните школи, отнасящи се до природата и характера на душата, можем да кажем, че всички те са съгласни, че природата

Интересни факти за древните учения от ИзтокаИнтересни факти за древните учения от Изтока

Обичам да чета всякаква литература и ми доставя удоволствие да надниквам и в най-тесните и неразкрити кътчета на света. Какво е кармата? Съществува ли прераждане? Кое е възникнало първо –

Древните Египтяни според ХеродотДревните Египтяни според Херодот

Преди много векове Херодот е казал за египтяните: „Египтяните са първите, които издигат теорията, че човешката душа е неунищожима и когато тялото на някой човек умре, тя влиза в някое

Прераждането при древните народиПрераждането при древните народи

Прегледът на съществуващите учения за прераждането сред примитивните народи и традиционната представа за него сред изчезналите цивилизации от миналото неудържимо ни насочва към древната земя на мистериите, убежището на мистиците