Всяко лице е различно

Всяко лице има характерни и лесни за описване черти, чрез които от една страна се отличава от другите, а от друга точно тези особености ни помагат да разпознаваме някого, когато го видим. За мен например едно лице може да се запечата в съзнанието ми несъзнателно или целенасочено да търся белези, които да запомня. Именно тези белези ми помагат при някаква асоциация. Това за мен е много важно, защото работата ми е свързана с хора и срещам доста различни физиономии. Правейки си извод от наблюденията за мен всяко лице има не една, а няколко характерни или основни белези-черти. Каква методика съм си изготвил за разпознаване на някои лица? Примерно: разделям ги на отделни компоменти, подчертавам особеностите, които ми се набиват на пръв поглед в очите ни и най- вече запомням лицето с помощта на тези характерни или специфични белези. Моя съвет е да  постъпите по същия начин с всяко едно лице, без значение дали е на снимка или реално пред вас. Личността има изобилие от отличителни белези, които могат да се разделят на няколко основни групи. Според мен те са: черти на лицето (чело, очи, вежди, уста, зъби, форма на брадичката, усмивка, тръпчинки, кожа и т.н), характерни белези свързани с тялото (глас, фигура, шапка, прическа, облекло, ръце, стойка, бижута, миризма, жестове, възраст, език, ръст, и най-вече характерни неща независими от тялото), професия, приятели, кола, хоби, умения, постижения, жилище т.н.. За мен лично най-много се набиват на очи чертите на лицето, следват ги телесните белези, както и несвързаните с тялото дадености и особености.

Google+ Comments