Month: November 2014

Що е то социална ангажираност?Що е то социална ангажираност?

Една от най-простите дефиниции за социална ангажираност би била способността на човек да взема участие в обществени дейности като част от някаква социална група, т.е. в основата стои колективизмът. Тук

Някои обаждания могат да са изключително полезниНякои обаждания могат да са изключително полезни

Телефоните във фирмите звънят по цял ден. Обаждат се както клиенти, така и много рекламни представители, за да представят продукцията си. Лично аз винаги вдигам и изслушвам внимателно. Дори да