Защо директното адресиране в заглавията е разумна идея?

Директното обръщение е обвързващо и създава доверие. С “ти” и “Вие” потребителят се чувства лично адресиран, когато чете заглавието. Идеята създава връзка.

За разлика от пасивните формулировки или конструкции, на човек веднага става ясно, когато се обърне директно към него. Вместо „Ваканция във вилата“ „Посетете ни във вилата“ е много по-лично. Такъв текст предизвиква емоции и изкушава да продължим да четем.

Точно както офлайн, когато продавачът се обръща директно към своя клиент, той също чувства, че му се говори директно онлайн – и кликва – сякаш, за да продължи комуникацията.

Какво е добро заглавие за Google?
Не на последно място, статията със заглавието трябва първо да бъде намерена от потребителите. Идеите, трябва от една страна да задоволяват любопитството на читателя, а от друга да обслужват алгоритмите на търсачките. Заглавията са подходящи за това:
съвпадащи ключови думи
W-въпроси
Категоризации (напр. съвети)
Важни неща, с които да започнете
По този начин търсачките знаят по-добре на коя заявка може да съответства заглавието – и го показват на правилната целева група.

Google+ Comments